1. Promocja aktywności sportowej w społeczeństwie poprzez organizację turnieju międzypokoleniowego "Tata i ja" (VI edycja) oraz kampanię informacyjną dotyczącą zdrowego stylu życia

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport dla Wszystkich 2023.

Zadanie skierowane jest do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli seniorzy) i zakłada promowanie sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych. Zaplanowano organizację międzypokoleniowego, rodzinnego turnieju piłkarskiego pod nazwą "Tata i ja" oraz kampanię edukacyjną i  informacyjną dotyczącą zdrowego stylu życia, w którym kluczową rolę odgrywa aktywność fizyczna skierowaną do wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk społecznych.

/media/1440/projekty/20231005_075122_993040.png

2. Wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Gminy Kołbaskowo, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2023.

Planowane zadanie publiczne skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (wiek uczestników 1 – 15 lat), zarówno chłopców jak i dziewczynek z Gminy Kołbaskowo. Realizacja zadania publicznego na rok 2023 odpowiada na potrzebę stworzenia możliwości szerokiego udziału w zajęciach sportowych dzieci i młodzieży również z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności i z mniejszych miejscowości.

/media/1440/projekty/20231005_075150_565705.png

3. Promocja aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowia poprzez organizację imprez sportowych w ramach Ogólnopolskiego turnieju o puchar Florian Krygiera 2023

Projekt realizowany w ramach Programu Mikro Granty, którego Operatorem Krajowym jest Fundacja Orły Sportu, finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Planowane zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży i zakłada promowanie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Zadanie zakłada organizację 2 turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w ramach Ogólnopolskiego turnieju o puchar Floriana Krygiera 2023. 

/media/1440/projekty/20231005_075100_622576.png